Dagens PRO-möte om trygghet för äldre vid Forum i Kvarnsveden | Sverigedemokraterna i Borlänge

Dagens PRO-möte om trygghet för äldre vid Forum i Kvarnsveden

Dagens PRO-möte om trygghet för äldre vid Forum i Kvarnsveden blev något farsartat. Sverigedemokraterna i Borlänge var inte inbjudna men vi stod ändå vid Forum och delade ut vår lokala valbroschyr. Sedan blev vi på nåder inbjudna till debatten i efterhand av PRO´s lokale ordförande Göran Tägtström. En inbjudan som vi inte accepterade för duger vi inte åt PRO annars och tillsammans med övriga inbjudna partier så kan det vara. Men spektaklet utanför filmades och lyssna nog på de märkliga sväningar som samtalet tar ju längre det fortskrider. Det är nog inte lätt att heta Göran Tägtström idag inte.