Interpellationer | Sverigedemokraterna i Borlänge

Interpellationer

  2017-11-21 Borlänge

 Interpellation från Sverigedemokraterna

Till Kommunstyrelsens  ordförande Jan Boman

Den negativa brottsutvecklingen i Borlänge kan inte längre ignoreras.

I kommunens tre utanförskapsområden pågår en brottslighet som är utanför samhällets kontroll. Den polisiära närvaron i områdena har ingen avskräckande effekt. Respekten för polisens närvaro är obefintlig.

Den fortsatt höga mottagningen av flyktingar kommer att öka utanförskap och segregation som i sin tur leder till ökad brottslighet och ökad polarisering i samhället. Min fråga till Jan Boman blir därför:

Kan kommunen vidtaga några åtgärder som kan bryta den negativa brottsutvecklingen eller är det så att kommunen uttömt sina möjligheter och att det nu är de som är satta att upprätthålla lag och ordning nu måste agera och bryta en negativ brottsutveckling?

 

För Sverigedemokraterna Borlänge 20171115

………………………………………

Kjell Forslund

           

 

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————

 

  Interpellation

 Parti: Sverigedemokraterna

Utfärdare: Kjell Forslund

Datum: onsdag den 3 maj 2017

 

Borlänge kommun har tagit ett stort ansvar när det gäller mottagande av flyktingar.

Tyvärr har detta stora ansvar medfört att Borlänge är Sveriges tredje mest segregerade stad. Det stora ansvaret har också genererat tre utanförskapsområden där stenkastning, bilbränder, knivskärningar och där bestående hög arbetslöshet råder. Konsekvenser för de närboende har blivit stor oro och ångest.

Situationen i Borlänge måste betraktas som mycket bekymmersam.

Västra Borlänge håller på att bli laglöst land.

Tjärna Ängar finns med på plats 17 av utsatta områden och ligger i riskzonen för att bli ett särskilt utsatt område vilket betyder låg socioekonomisk status och som kan komma att utöva en kriminell påverkan på lokalsamhället.

Jag har därför tre frågor till arbetsmarknad och socialnämndens ordförande Kenneth Persson.

  1. Hur skall segregationen brytas?

2.Vad gör kommunen för att bryta brottsutvecklingen?

  1. Vad är grundorsaken i den uppkomna situationen?

 

                                            Kjell Forslund

Gruppledare Sverigedemokraterna

 

——————————-