Motion för fria resor för ålderspensionärer. | Sverigedemokraterna i Borlänge

Motion för fria resor för ålderspensionärer.

Sverigedemokraterna i Borlänges foto.

Motion
Parti: Sverigedemokraterna
Utfärdare: Kjell Forslund
Motion för fria resor för ålderspensionärer.
Flera kommuner i landet har infört avgiftsfria resor för
ålderspensionärer med positivt resultat.
I kommunen finns många pensionärer med mycket begränsad
ekonomi. Att exempelvis bo i Romme och ha vänner på Hagalund
innebär för många pensionärer en kostnad för bussresor som kraftigt
begränsar den sociala kontakten.
Att för denna grupp människor införa avgiftsfria resor på buss i
kommunen innebär att man ger pensionärerna en möjlighet att kunna
deltaga mera aktivt i olika föreningar. Nöjda pensionärer innebär en
uppskjutning av färdtjänstresandet vilket måste betraktas som
positivt.
Sverigedemokraterna yrkar:
bifall till motionen att gratis resor med buss inom Borlänge Kommun
införs för ålderspensionärer.

Kjell Forslund SD Borlänge