Motioner | Sverigedemokraterna i Borlänge

Till Borlänge Kommunfullmäktige 2017-11-21

Motion:

att kommunfullmäktige beslutar om att i ordningsstadgan införa ett förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen.

Sverigedemokraterna i Borlänge vill införa förbud mot tiggeri i vissa zoner i kommunen. Människor tvingas, av sina egna landsmän att tigga, i spåren av detta följer även kriminalitet.  Vi kan inte fortsätta att stödja dessa illegala verksamheter som förekommer i Borlänge kommun.  De som lägger pengar i pappmuggar tycker säkert att de gör en bra insats men de stödjer i själva verket en fortsatt brottslighet och fattigdom. Tiggarnas problem måste ordnas i de hemländer som tiggarna kommer ifrån. Vi löser inga problem genom att låta tiggeriet fortgå i Borlänge.  Det har även framkommit att affärsidkare i Borlänge kommun vill införa ett förbud mot tiggeri.

En kommun, Vellinge, har redan ifört ett förbud mot tiggeri i vissa zoner. Där röstades förbudet igenom med stor majoritet.

Vi, Sverigedemokraterna i Borlänge, anser att Borlänge Kommun bör ta efter Vellinge kommun och förbjuda tiggeri inom vissa delar av kommunen.

Sverigedemokraterna i Borlänge kommun yrkar:

 att fullmäktige inför följande text i de lokala ordningsföreskrifterna:

Passiv insamling av pengar (tiggeri) är förbjuden på följade områden: Willys, Lidl, Ö&B, Systembolaget Norra backa, Systembolaget Sveagatan, COOP Norra Backa, ICA Maxi & Hemköp Södra Backa, COOP Konsum Forssa Centrum.

 

 

Sverigedemokraterna i Borlänge  20171102

 

—————————————————————–

Kjell Forslund

 

 

 

 

 

Till Borlänge Kommunfullmäktige 2017-11-21

Motion:

att Borlänge kommun begär en paus i mottagandet av nyanlända.

Sverigedemokraterna i Borlänge kommun anser att kommunen saknar resurser för att leva upp till det lagkrav som riksdagen beslutat om. Det kommunala självstyret som är inskrivet i grundlagen lyder som följer:

(RF Kap 1 § 7 som lyder: ”I riket finns primärkommuner och landstingskommuner beslutanderätten i kommunerna utövas av valda församlingar”.) Detta innebär att den lag som påtvingats kommunerna ej kan vara tvingande.

För att lyckas med integration måste kommunen kunna tillgodose kravet på arbete och bostad eftersom båda dessa förutsättningar saknas måste en paus i mottagandet av nyanlända införas.

Sverigedemokraterna i Borlänge föreslår därför:

att fullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att arbeta för att en paus i mottagandet av nyanlända införs på obestämd tid.

För Sverigedemokraterna i Borlänge 20171102

 

………………………………..

Kjell Forslund