Pensionsuppgörelsen 2017 – Varför vi inte kan ställa oss bakom den | Sverigedemokraterna i Borlänge

Pensionsuppgörelsen 2017 – Varför vi inte kan ställa oss bakom den

 

 

 

Alla riksdagspartier utom sverigedemokraterna och vänsterpartiet har nu bestämt hur våra pensioner ska se ut.

Som anledning till de kraftig höjda pensionsåldrarna anförs att ”vi lever längre” vilket är sant. Men då den tekniska utvecklingen gått mycket fort och vår produktionskapacitet också har ökat kontinuerligt med flera procent för varje år så borde detta till viss del ha kompenserat för den ökade medellivslängden. Effektivitetsutvecklingen inom i stort sett alla områden har skett med rasande fart, mycket beroende på digitaltekniken. Det har skett enorma effektivitetsvinster med användandet av microprocessorer, datorer och internet. Vi borde med andra ord inte behöva ta till dessa drastiska förändringar. För drastiskt kommer det att bli, när dagens unga undersköterskor börjar bli gamla kan pensionsåldern mycket väl ligga på 72 eller 75.

För ca 40 år sedan beslöts att Sverige skulle bli mångkulturellt och en era av till stor del artificiell, bidragsdriven invandring påbörjades istället för den tidigare naturliga arbetskraftsinvandringen. Och här i ligger en del av problemet. Istället för att reformera arbetsmarknaden och kräva någorlunda egen försörjning för att få ta del av samhällskontraktet ställdes inga som helst krav. Varken på arbete eller skötsamhet. Nu börjar vi skönja effekterna av denna misshushållning med mänskliga resurser och fler och fler områden i samhällsapparaten misslyckas nu med att upprätthålla samhällskontraktet. Vi har fått ett gigantiskt, självförvållat utanförskap, som visserligen döljs i arbetsmarknadsåtgärder, låtsasjobb och oärlig statistik men som lik väl finns där. Istället för att som i t ex Storbritannien ta vara på arbetskraftsinvandringen har vi låtit mängder av invandrare passiviseras. Effekten blir tyvärr att de som jobbar måste jobba allt längre för att finansiera de som inte jobbar.

Förutom ovan nämnda självklarheter så anser vi dessutom att pensionsuppgörelsen är behäftad med ett allvarligt systemfel.

Det görs nämligen ingen åtskillnad mellan de som har tunga kroppsarbeten och de som är tjänstemän. Som advokat, ekonom eller programmerare är det nog inga problem att jobba högt upp i åldrarna om man finner sitt arbete intressant och kreativt.

Men de som sliter ut sina kroppar i vården eller på byggen tvingas helt enkelt gå tidigt eller till och med för tidigt. Kroppen består av flertalet delar som faktiskt slits ut av långvarigt kroppsarbete. Alternativet för dessa människor är sjukskrivningar med så småningom utförsäkringar eller att eventuellt få hjälp av sina barn.

Därmed ökar de redan stora pensionsskillnaderna och orättvisorna följer med oss till livets slut. Man försöker visserligen kompensera de med lägst pension genom stärkt garantipension och höjt tak för bostadstillägg. Men det här är fortfarande bara små justeringar i ett från början orättfärdigt system. Vi sverigedemokrater kan helt enkelt inte ställa oss bakom detta.

 

Mikael Strandman

Riksombudsman för SD  Dalarna

 Kent Forschner-Hell  ledamot,  SD i  Borlänge