Styrelsen Borlänge | Sverigedemokraterna i Borlänge

Styrelsen Borlänge

Sverigedemokraterna i Borlänge

Ordförande:

Kjell Forslund

Vice ordförande:

Cey Forschner-Hell

Andre vice ordförande:

Kent Forschner-Hell 

Ledamöter:

Benny Sjöblom

Kenneth Tjernberg

Peter Karlsson

Anita Tjernberg

Anders Fredriksson

Bernt Andersson

Suppleanter:

Carina Sjöblom

Kent Stenberg

Maria Salomonsson

Address:
Sverigedemokraterna Borlänge
Sveagatan 14
784 33 BORLÄNGE