Utvisa kriminella ickemedborgare efter avtjänat straff. | Sverigedemokraterna i Borlänge

Utvisa kriminella ickemedborgare efter avtjänat straff.

”Den stenslunga som användes mot polis i Göteborg är att betrakta som ett vapen för stridsbruk, enligt en undersökning från Nationellt forensiskt centrum. Men när en av våldsverkarna döms finner Göteborgs tingsrätt att bruket av stridsvapen mot polis inte är tillräckligt för att utvisa mannen till Somalia, där han är medborgare.”

https://nyheteridag.se/tingsratten-attack-med-stridsvapen-…/